På gång

2020-2021

Just nu repeterar vi för fullt inför att få framföra John Rutters Magnificat tillsammans med Kristianstad Symfoniker.

Konsert blir det söndag 19 april kl 18:00 i Trefaldighetskyrkan.

Till hösten kommer vi att göra en konsert med tonsatta texter av Shakespeare. Vi lovar ett annorlunda och spännande program!

Våren 2021 går i folkmusikens tecken. Mer info kommer!

Välkomna!